मेनु

आमाले सधैं रेखालाई १६ वर्षको देख्दा रेखाले भनिन्, ‘काले केटा मनपर्छ’ ! रेखा थापा संगको रमाईलो कुराकानी

आमाले सधैं रेखालाई १६ वर्षको देख्दा रेखाले भनिन्, ‘काले केटा मनपर्छ’ ! रेखा थापा संगको रमाईलो कुराकानी