मेनु

पढेका,धनिका छोरीहरु बोक्सीको आरोपमा मारिएको सुन्नुभाछ:गायक यश कुमार

काभे्रमा केही दिन अघि मारिएकी लक्ष्मीको बारेमा बोल्दै गायक यशकुमारले पत्रकारलाई नै पढेका,धनिका छोरीहरु बोक्सीको आरोपमा मारिएको सुन्नुभाछ भनेर प्रश्न गरेका छन । गायक यश कुमारले अन्तरवार्ताभरि जातिएता र छुवाछुतको बारेमा बोलेका छन ।