धर्मेन्द्र मल्लका केही देउडा भाकाहरु

1=लाग्याको मङ्सिरको मैना ब्याकी धुमाधुम।
कोइ कन्यास्त कोइ बर्‍यात खुबै घुमाघाम।।
2=रमाइलो छ गाउँ सहर साथी भाइका सात।
कसैकी त पण्याकीछ दिनै काली रात।।
3=आज्भोल जमना इसा लभ गद्दु पसेका।
केटा केटि मेरा साइबौ मायामा फसेका।।
4=स्वार्थ रैछ माया भण्णु शब्द दुई अक्षर ।
गरिब को माया आखिर जान्या रैछ खेर।।
5=मेरो माया चोखो थ्यो ब क्याइ बुजिन तुइले।
क्या कमि गर्‍याथा तोखी कि सक्याइन मुइले।।

5=आज तुइले अर्खालाइ रोजि हेपि गरिबलाइ।
लात हाणी मुटुका कुना सोजा सरिपलाई।।
6=गरिब भणि हेला गरि गङ्सिरैका मैना।
जोबन त दियाकी रैछै पल्ली तुइले बैना।।
7=धन को गरिब भया पन खुसी राख्या मैले।
भयाको ढुकुटी सकि पराइ भाइ ऐले।
8=पाप लागलो तुइ सुवालाइ मेरा पिरतिको।
खुसी त सक्याइन दिन सारा धरतिको।।
9=बेलि तु मुटु हौ भन्थि आज कस्या छाण्गइ।
तुइ होलि महलमा खुशी मखि रात पाण्गइ।।
10=हात माग्दाकी आयाइको थ्या म लेइबर धर्को।
कि मन आएइन तेरा क्याकी मानी झर्को।।।

 

11=मन्पणी गरिगी तुइ त पागल बनाइ मुखी।
मुटु काणो घोची मेरा निकोइ भै हो तोखी।।
12=निर्गुनी है धोकेबाज कठोर रैछ मन।
तुइलाइ त चाइन्या रैछ मन हैलै धन।।
13= सम्झनु बनाइ मखी बगत बगत।
तन तेरा आखाका आँसू मूखि भ्या रगत।।
14=मन हुन्छ मुल्यवान भौत किन्न सकिन्या नाइ।
आज्भोलको माया पृती चिन्न सकिन्या नाइ।।
15=माया लाउना टाइमपासकी धोका दि झानाछन।
गरिब बिचरा कठै भक्कानी रुना छ्न।।

 

16=मायाले चालन्छ सन्सार मन हेरि ला माया।
धन है मन ठूलो हुन्छ कोमल मन पाया।।
17=इसो कोइ जनगर्‍या हाब राख्या सफा मन ।
गरिबलाइ हेला गरि जन हेर्‍या धन।।
19=गरिबलै मान्सै हो आखिर धनी लै उत्तिको।
हुनैन धनिको मन गरिब्का जत्तिको।।
20=जो माया असली हुन्छ उइमाया रन्दिया।
गरिब को मन दुखाइ तम धोका जन्दिया।।
21=भौतै ठउर इसो हुन्छ मैलेलै धेक्याको।
गरिब भणी केटिनले भौतै छ्न हेप्याको।।
22=सबै इसो नाइलै होलो कोइत होलो निको।
माया को बन्धन सब्को टिकि रैझाउ दिगो।।

धर्मेन्द्र मल्ल अजयमेरु ६ राजुल डडेलधुरा

Loading...